Κλινική Εμβρυολογία & Φυσιολογία του Προεμφυτευτικού Εμβρύου

Διάρκεια 12 Μήνες

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης 290 ώρες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Αιτήσεις έως 30/09/2021 Έναρξη  06/10/2021
Τέλη Παρακολούθησης 1600€
Προεγγραφή -10% έως 27/09/2021
Προκαταβολή Προεγγραφής 100€ έως 1/10/2021
image01
Σε ποιους απευθύνεται

Απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

image02
Πληροφορίες για τα τέλη παρακολούθησης

Δικαιούχοι μερικής απαλλαγής από την καταβολή τελών

image13
Εκπαιδευτική Διαδικασία

Τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος

image14
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Μικτή μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Αίτηση Εγγραφής

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό